Adatvédelem

 

A Dealer ’93 Bt.,  továbbiakban mint adatkezelő (székhely: 4400 Nyíregyháza, Szegfű utca 54.; Ügyfélszolgálat: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.; e-mail: info@camelotplaza.hu) a www.camelotplaza.hu , továbbiakban mint weboldal, működtetése során kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére. Az adatvédelmi tájékoztató részletes tájékoztatást nyújt arról, hogy ügyfeleinkről és a weboldal felhasználóiról milyen személyes adatokat, milyen jogalapon kezel, milyen célra használja, kinek adhatja át, és milyen jogai vannak Önnek a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban. A jogszabályi változások miatt szükség lehet az adatvédelmi tájékoztató megváltoztatására, erről minden esetben tájékoztatást adunk. Ha a változtatások az érintett hozzájárulását igénylik, szükség esetén újra hozzájárulást kérünk az adatkezeléshez.

Adatkezelést elsősorban az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, továbbiakban: GDPR) és az adatkezelésre vonatkozó további EU és magyar jogszabályoknak megfelelően történik. A GDPR magyar nyelvű szövege elérhető itt.

Az adatkezelést a GDPR rendelkezésein túl a hatályos magyar jogszabályok is szabályozzák, így többek között:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.),
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.).

A jogszabályi előírásokon belül adatkezelésünk megfelel a GDPR-ban megfogalmazott adatkezelési elveknek, amelyek szerint a személyes adatok:

 • kezelését jogszerűen és tisztességesen, az érintett számára átlátható módon kell végezni;
 • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés;
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell lennie, és a szükségesre kell korlátozódniuk;
 • pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék;
 • tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel;
 • kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
 • Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

A kezelt személyes adatok típusai

A weboldal látogatása, arra történő regisztráció, a weboldal szolgáltatásinak, valamint a rendelés ill. vásárlás során különböző típusú személyes adatokat gyűjtünk. Személyes adatoknak tekintjük:

 • azonosító adatokat: mely a vezetéknév és keresztnév (név), e-mail cím, számlázási cím, szállítási cím, felhasználónév és jelszó értendő;
 • elérhetőségi adatokat, ezek azok a személyes adatok, amelyek lehetővé teszik a kapcsolattartást, így: e-mail cím, telefonszám;
 • rendelési adatokat, amelyek a megrendelt termékkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok, a szállítási és fizetési mód, beleértve a bankszámla számát és a panaszokról vezetett adatokat;
 • beállításokat, amelyek alatt az olyan adatokat értjük, amelyeket a fiók tartalmaz, főleg az elmentett címek és profilok, hírlevél beállítások, a hűségprogramban való tagság, vásárlási listák, a figyelt termékek (termékfigyelők), a termékek és szolgáltatások értékelése, és a kitöltött kérdőívek;
 • ügyfélszolgálat használata során gyűjtött információkat, mint a küldött üzenetek azonosítása, beleértve az olyan azonosítókat, mint az IP cím.
 • viselkedési adatokat, amelyek révén követjük az online tevékenységet, így a böngészést, különösen a megjelenített és megtekintett terméket és szolgáltatásokat, kattintási adatokat (hírlevélből, weboldalunkról) a weboldalunkon való mozgási módot és a képernyő görgetését, valamint az eszköz adatait, amelyről a weboldalunkön böngészett, ilyen az IP cím és a származtatott hely, az eszköz azonosítása, annak műszaki paraméterei, például az operációs rendszer és annak verziója, a képernyő felbontása, a használt böngésző és annak verziója, valamint a sütikből (cookie) és hasonló technológiákból nyert adatok az eszköz azonosításhoz;
 • származtatott adatokat, amik a beállításokból származó személyes adatok, információk a megvásárolt áruk és szolgáltatásokról, a weboldalon tanúsított viselkedésével kapcsolatos információk és az e-mailen küldött hírlevelek olvasásával kapcsolatos információk.

Az személyes adatok kezelésének céljai

Weboldal használat, amikor sütiket (cookie) alkalmazunk. Az  így kapott adatok felhasználásával nyomon követjük a látogatottságot és javítjuk a szolgáltatásainkat.

Regisztrálás, amikor adatait a fiók kezelése és a kapcsolódó funkciók biztosítása érdekében használjuk.

Vásárlás esetén az adatait kezeljük rendelése teljesítésére, védjük a jogi igényeinket és teljesítsük a törvényes kötelezettségeinket.

Törzsvásárlói program keretében, személyre szabott ajánlatokat jelenítünk meg és küldünk.

Az alábbi  célokból és jogalapokkal kezelünk személyes adatokat.

Regisztráció

 • Célja: megrendelések leadása, weboldal testreszbása, megrendeléssel kapcsolatos tájékoztatások küldése, jogérvényesítés, fogyasztói jogok kezelése érdekében.
 • Alapja: megrendelésekhez kapcsolodova és jogos érdekünk alapján.
 • Kezelt adat típusok: azonosító, elérhetőségi és rendelési adatok.
 • Időtartam: regisztráció törlését vagy utolsó vásárlást követő 5 év.

Számlázás

 • Célja: számla kiállítása.
 • Alapja: jogszabályi kötelezettség alapján.
 • Kezelt adat típusok: azonosító adatok.
 • Időtartam: jogszabály által meghatározott, maximum 10 év.

Törzsvásárlói program

 • Célja: egyedi és állandó kedvezmények, weboldal testreszabás.
 • Alapja: közvetlen üzletszerzés érdekében.
 • Kezelt adat típusok: azonosító, elérhetőségi, rendelési és beállítási adatok.
 • Időtartam: regisztráció törlését vagy utolsó vásárlást követő 5 év.

Hírlevél, Online marketing

 • Célja: egyedi és rendszerés információ szolgáltatás újdonságokról, kedvezményekről.
 • Alapja: érintett hozzá járulása.
 • Kezelt adat típusok: elérhetőségi, viselkedési, származtatott és beállítási adatok.
 • Időtartam: visszavonásig.

Ügyfélszolgálat

 • Célja: ügyfél igények, panaszok, rendelések és változások kezelése.
 • Alapja: közvetlen üzletszerzés érdekében.
 • Kezelt adat típusok: azonosító, elérhetőségi, rendelési és ügyfélszolgálati adatok.
 • Időtartam: panaszokkal és egyéb ügyfélszolgálattal  kapcsolatos adatok 1 évig, rendeléssel kapcsolatos adatok 5 év.

Adatkezelés

Az összes általunk rögzített adatot mi mint adatkezelő kezeljük. Mi határozzuk meg a személyes adatok rendeltetését, az adatkezelés eszközeit és szükség esetén a partnereinknek átadandó adatok körét. Hozzájárulása esetén az adatait testreszabott reklám a további weboldalakon való megjelenítése végett a reklám- és közösségi oldalaknak is továbbíthatjuk.

A rendelések teljesítéséhez szükséges az alábbi szállító parnereknek adatok átadása:

 • DPD futárszolgálat:  Név, Cím, Telefonszám, E-mail cím, Megjegyzés a kiszállításra vonatkozóan, Csomag értéke a webshop által érvényesített futárköltséggel együtt.
 • Foxpost futárszolgálat: Név, Telefonszám, E-mail cím, Megjegyzés a kiszállításra vonatkozóan, Csomag értéke a webshop által érvényesített futárköltséggel együtt.
 • MPL futárszolgálat:  Név, Cím, Telefonszám, E-mail cím, Megjegyzés a kiszállításra vonatkozóan, Csomag értéke a webshop által érvényesített futárköltséggel együtt.

A tárolt személyes adatokat Magyaroszáron elhelyezett szervereken tároljuk, az alábbi üzemeltetőnél:

 • CREATIVE IT Information Technology Kft.
 • 4400 Nyíregyháza, Fazekas J tér 7. 9. em. 73.
 • e-mail: info@creativeart.hu

Sütik használata

A weboldal látogatása során a felhasználó gépén sütiket (cookie) helyez el, amellyel azonosítható a felhasználó böngészője és aktuálisan használt IP címe. A sütiket az oldal látogatottságának méréséhez, az oldalt látogatók viselkedéséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetések eredményeségéhez használjuk. Ezekhez külső szolgálatókat, Google és Facebok veszzük igénybe. A Google ilyen írányú szolgáltatásai a Google Analitycs, Google AdWords. A Facebook ilyen írányú szolgáltatása a Facebook Pixel.

A Google Analytics programot elsősorban olyan statisztikák állíthatóak elő, hogy a weboldal milyen látagatottsággal rendelkeik. A program felismeri a látogató IP címét és így le tudja követni, hogy a látogató visszatérı vagy új látogató-e, továbbá követhetı, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett be.

A Google AdWords konverziókövetés konverziókövetés célja, hogy az adatkezelő mérni tudja az AdWords hirdetések hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amely 30 napig létezik, és nem gyűjt személyes adatokat.

A Facebook Pixel remarketing szolgáltatás a Facebook-hirdetések hatékonyságának növelésére, ún. remarketing lista építése céljából használja az adatkezelő. Így a Weboldal meglátogatása után internetes webhelyeken a Facebook hirdetéseket jeleníthet meg. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra. A látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják.

A sütik alkalmazását  a saját internet böngészőjében törölheti, illetve letilthatja az adott böngésző adatvédelmi beállításai között. Ehhez segítséget az alábbi linkeken talál:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internetexplorer

Azok a Felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

Jogorvoslati lehetőségek

A felhasználókat megillető jogok gyakorlása érdekében az info@camelotplaza.hu e-mail útján léphet kapcsolatba velünk.

Ön az alábbiakra jogosult:

 • az adatkezelésre vonatkozó információkról, valamint a feldolgozott adatokról másolatot kérni (hozzáférési jog GDPR 15. cikk),
 • a pontatlan adatok helyesbítését vagy befejezetlen adatok kijavítását kérni, (helyesbítéshez jog GDPR 16. cikk),
 • személyes adatainak törlését kérni, továbbá joga van ahhoz ha, hogy ha a személyes adatai nyilvánosságra kerültek, törlés iránti kérelmét más adatkezelők részére is továbbítsák (törléshez való jog GDPR 17. cikk),
 • az adatkezelés korlátozását kérni (adatkezelés korlátozásához való jog GDPR 18. cikk, Info tv. ),
 • az önre vonatkozó személyes adatokat strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában megszerezni, valamint ezen adatok átadását kérni egy másik adatkezelő részére (adathordozhatósághoz való jog GDPR 20. cikk),
 • tiltakozni az adatkezelés ellen (tiltakozáshoz való jog GDPR 21. cikk),
 • a hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulásának bármikori visszavonására, de a hozzájárulás visszavonása az azt megelőző időszak adatkezelésének jogszerűségét nem befolyásolja. (hozzájárulás visszavonásához való jog, GDPR 7. cikk (3) bek.),
 • a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés valamely jogszabállyal ellentétes. (felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog GDPR 77. cikk)

Egyes jogait belépést követően a profil oldalán érvényesítheti. Megtekitnheti a kezelt adatokat, javíthatja azokat és elindíthatja profilja törlését, tiltakozási jogát érvényesítve. Hírlevél szolgáltatással kapcsolatos hozzájárulását a hírlevél aláján található linkre kattintva vonhatja vissza.

Egyéb adatkezeléssel kapcsolatos jogai érvényesítése iránti kérését haladéktalanul, de legfeljebb 1 hónapon belül elintézzük. Kivételes esetekben, különösen megkeresésének bonyolultsága esetén, jogunkban áll ezt az időt még további 2 hónappal meghosszabbítani. Az ilyen esetleges meghosszabbításról és az indokainkról természetesen tájékoztatni fogjuk. Hozzáférési joga keretében kérhet másolatot a kezelt személyes adatairól, az első másolatot ingyenesen, a többi másolatért az adatkezelő költségtérítést számíthat fel.
Ön adatkezelésünkkel kapcsolatosan a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) tud panaszt benyújtani, továbbai jogorvoslatként bíróságnál peres eljárást kezdeményezni. A pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. Ha az adatkezelő az Ön személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével kárt okoz, köteles azt megtéríteni; továbbá ha személyiségi jogát az adatkezelő megsérti, Ön től sérelemdíjat követelhet.